Stagiair online discriminatie op voetbalforums & sociale media

Locatie

Utrecht

Regio

Utrecht

Categorie

Stage

Branche

Wetenschap en onderzoek

Solliciteren

Wij zoeken een stagiair die een verkennende kwalitatieve studie wil uitvoeren naar hoe discriminatie, vooroordelen en stereotypering voorkomen op voetbalforums en/of aan voetbal gerelateerde sociale media.


Wat ga jij doen

Achtergrond

Voetbal wordt vaak gezien als een plek waar verbinding plaatsvindt tussen Nederlanders met diverse achtergronden. Helaas vindt op en rondom het voetbalveld ook nog vaak discriminatie plaats. De KNVB lanceerde daarom in 2020, in samenwerking met de Nederlandse overheid en diverse andere partijen, een aanvalsplan tegen racisme en discriminatie. In het kader van dit plan voerde het Mulier Instituut de afgelopen jaren meerdere onderzoeken uit naar diverse vormen van discriminatie.

Een nog onderbelicht thema is discriminatie op sociale media en voetbalforums. Aangezien mensen hier relatief anoniem kunnen praten, lijken juist hier discriminatie, vooroordelen en stereotyperingen veel voor te komen. Er is meer kennis van deze omgeving nodig, zodat we online discriminatie beter kunnen bestrijden.

Stageopdracht

Wij zoeken een stagiair die een verkennende kwalitatieve studie wil uitvoeren naar hoe discriminatie, vooroordelen en stereotypering voorkomen op voetbalforums en/of aan voetbal gerelateerde sociale media. De aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar homonegativiteit, racisme, antisemitisme en/of seksisme. Het doel van de studie is om een indruk te krijgen van welke normen gelden in voetbalgerelateerde online omgevingen en in hoeverre deze gehandhaafd worden. Daarbij is de vraag in welke mate stereotyperingen, vooroordelen en discriminerende uitingen voorkomen en daarmee de norm van wat acceptabel is mede bepalen of verschuiven.

De stage is goed uit te voeren in de vorm van een afstudeeronderzoek, inclusief veldwerk en het schrijven van een scriptie. Naast kwalitatieve analyse van reacties op berichten/artikelen op sociale media en voetbalforums valt te denken aan interviews met moderatoren of leden van voetbalforums. Eventueel kun je de kwalitatieve studie ook combineren met een kwantitatieve analyse. De stageopdracht sluit aan bij meerdere lopende studies binnen het Mulier Instituut naar discriminatie in de sport en specifiek in het voetbal en is daardoor goed ingebed.


Wie zoeken wij

 • Je volgt een wo-masteropleiding, bij voorkeur in de richting van sociologie, antropologie, interdisciplinaire sociale wetenschappen, genderstudies, migratiestudies, humanistiek, mediastudies of andere verwante studies.
 • Je hebt ervaring met/interesse in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek.
 • Je hebt ervaring met/interesse in discriminatievraagstukken en sport/voetbal.
 • Je hebt affiniteit met/interesse in sociale media en/of voetbalforums.
 • Je kunt nauwkeurig en zelfstandig werken.

Wat bieden wij

 • De precieze inhoud en invulling van de stage geven we voor aanvang van de stage in overleg met jou vorm. Daarbij houden we rekening met eventuele eisen die jouw opleiding stelt aan de stage.
 • De stage start in september 2023 en kan, afhankelijk van de precieze vorm en het aantal uren per week, lopen tot en met december 2023 of januari 2024.
 • Tijdens de stageperiode ontvang je een stagevergoeding.
 • We bieden een flexibele werkplek in ons recent verbouwde kantoor met uitzicht op het veld van de Galgenwaard, met de vrijheid de stage deels vanuit huis uit te voeren.
 • Uiteraard zorgen we ervoor dat je je stage goed kunt uitvoeren: je krijgt daarom een laptop in bruikleen en een goede inhoudelijke begeleiding.
 • We bieden een stageplek in een open en actieve organisatie. Na(ast) de stage worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd.

Wie zijn wij

Je voert de stage uit in het team diversiteit en inclusie dat o.a. projecten uitvoert rondom discriminatie: Agnes EllingManou AnselmaRens Cremers en Tessa Visser. Het Mulier Instituut verricht sportonderzoek voor beleid en de samenleving. Opdrachtgevers zijn vooral overheden en sportorganisaties. Het instituut is gevestigd in stadion Galgenwaard in Utrecht.

Solliciteren