Stagiaire Procesbegeleider jeugd

Locatie

Oosterhout

Regio

Noord-Brabant

Categorie

Branche

Gemeente

Bedrijfspagina Solliciteren

Als stagiaire procesbegeleider Jeugd verdiep je je in de persoonlijke situatie van de jeugdige en zijn/haar gezin. Bij de gemeente Oosterhout staat de burger centraal, in deze het gezin en de jeugdige. Bij het eerste huisbezoek verhelderen wij de vraag en gaan we op zoek naar ‘de vraag achter de vraag’. Wanneer een kind/jeugdige stagneert in zijn/haar ontwikkeling is soms tijdelijke inzet van hulpverlening nodig om de ontwikkeling weer positief te stimuleren en te bevorderen. Indien inzet nodig is en samen met het gezin en de jeugdige passende inzet/hulpverlening is gevonden, zorgen wij voor een beschikking en een warme overdracht naar de desbetreffende hulpverlener. Dit gaat echt om maatwerk. Soms is daarbij een integrale samenwerking tussen de verschillende wetten nodig (bijvoorbeeld Wmo en participatie). Na de overdracht doen wij een stapje terug en gaat de hulpverlening aan de slag met de doelen die gezamenlijk zijn geformuleerd. Als procesbegeleider bieden wij dus geen hulpverlening, wij houden de regie over het proces en sluiten aan bij evaluaties daar waar nodig. Bij afloop van de beschikking evalueren we gezamenlijk de situatie en kijken we weer samen of de doelen zijn bereikt en of vervolginzet wel/niet nodig is. 


Wat ga jij doen

Aan het einde van je stage:

 • Ben je in staat om de hulpvraag van een gezin/jeugdige te verhelderen en de kern van de ‘problematiek’ te achterhalen;
 • ·Maak je tijdens gesprekken gebruik van onderdelen uit SNV (Sociale Netwerk Versterking) en ben je in staat je oplossingsgerichte vragen stellen;
 • Ben je in staat om met de verzamelde gegevens een analyse en plan van aanpak op te stellen;
 • Ben je in staat om een plan van aanpak zo op te stellen dat het gezin/ de jeugdige zich herkent in de inhoud, de problematiek en de doelen;
 • Kun je haalbare en realistische doelen formuleren;
 • Heb je kennis van de sociale kaart van Oosterhout;
 • Ben je in staat om te zorgen voor een overdracht naar de gekozen zorgaanbieder;
 • Ben je in staat om regie te voeren en monitor je doelen die zijn opgesteld in het plan van aanpak;
 • Ben je in staat om contacten te hebben met verschillende instanties die betrokken zijn bij een gezin;
 • Heb je kennis van veiligheidsissues en hoe hierin te handelen;
 • Ben je in staat om te zorgen voor een overdracht naar de gekozen zorgaanbieder;
 • Ben je in staat om regie te voeren en monitor je doelen die zijn opgesteld in het plan van aanpak;
 • Ben je in staat om contacten te hebben met verschillende instanties die betrokken zijn bij een gezin;
 • Heb je kennis van veiligheidsissues en hoe hierin te handelen;
 • Ben je op de hoogte van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Heb je kennis van crisissituaties binnen een gezin;
 • Heb je kennis van de richtlijnen vanuit de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd);
 • Weet je wat integraal werken inhoudt.

Wie zoeken wij

 • Je zit aan het einde van je (sociale) hbo-opleiding en je bent op zoek naar een stage voor een langere periode (minimaal 10 maanden);
 • Voor de periode september 2022 t/m juni 2023;
 • Je beschikt over sociale vaardigheden en durft initiatief te nemen in contact met burgers;
 • Je beschikt over gemiddelde mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Je beschikt over een probleemoplossend vermogen, bent stressbestendig en hebt improvisatievermogen.

Wat bieden wij

Natuurlijk mag je van ons ook het een en ander verwachten. Wij belonen jouw inzet met het volgende:

 • Jouw stage doet er echt toe voor de inwoners van gemeente Oosterhout;
 • Een stagevergoeding van € 254,70 bruto o.b.v. een stage van 36 uur per week;
 • Fijne collega’s die er voor je zijn als het mee- en tegenzit;
 • Een werkomgeving met alle denkbare functies onder één dak;
 • Waardering voor frisse ideeën en een kritische houding;
 • Ruimte om te groeien en te experimenteren;
 • Verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Wie zijn wij

Wat je misschien niet verwacht

We krijgen het heus wel eens te horen: werken bij een gemeente zal wel voorspelbaar zijn. Maar niets is minder waar. Dat roepen we niet, maar laten we zien. Door de lat wat hoger te leggen dan mensen van ons verwachten. Ook onderling, als collega’s, doen we meer voor elkaar. We werken niet alleen samen, we voelen ons ook met elkaar verbonden. Met 56.500 inwoners en 550 collega’s biedt de gemeente Oosterhout de uitdagingen en kansen van een grote gemeente en de slagvaardigheid en geborgenheid van een kleinere gemeente.Solliciteren