Nieuwste vacatures
DSW Zorgverzekeraar
DSW Zorgverzekeraar
DSW Zorgverzekeraar
TOPdesk Nederland BV
Snel zoeken

Trainee – Adviseur flexteam

Bedrijfsprofiel

Het VNG Traineeship is een traineeship van 2 jaar waaran je 4 dagen in de week werkt voor de opdrachtgever en 1 dag in de week een opleidingsprogramma volgt. Gedurende de 2 jaar werk je aan maximaal 4 verschillende opdrachten binnen diverse organisaties.

Functie omschrijving

Voor de gemeente Rhenen zijn we op zoek naar een trainee Adviseur flexteam. Als adviseur binnen het flexteam houd je je bezig met een variëteit aan opgaven. Deze taken bewegen zich op tactisch en strategisch niveau maar kunnen zich een enkele keer ook op operationeel niveau bevinden. Afhankelijk van de behoefte van het management/bestuur komen opdrachten richting het flexteam. Als adviseur werk je nauw samen met de buitenwereld van de gemeente en met collega’s uit de hele organisatie op verschillende niveaus. Je adviseert het bestuur/het management over politiek-bestuurlijke aspecten en zorgt voor draagvlak.

Er kunnen diverse taken op je afkomen deze zullen voornamelijk bevinden op het snijvlak van:

Beleidsontwikkeling:

· op proactieve wijze zorgdragen voor innovatie op verschillende kennisvelden;

· adviseren over, ontwikkelen en initiëren van nieuw beleid, en/of visies op vraagstukken/maatschappelijke opgaven. Deze zijn vaak multidisciplinair en complex van aard;

· bevorderen van de samenhang met en verbinding tussen de verschillende domeinen binnen de organisatie. Zorgen voor integrale advisering.

Project/programmamanagement:

· optreden als trekker van projecten en programma’s;

· functioneel aansturen van de programmateamleden/projectgroepleden;

· zorgen voor bewaking en rapportage over voortgang en beslismomenten van programma’s/projecten. Daarbij hou je de beschikbare middelen en de mens- en organisatiekracht goed in de gaten.

Netwerken

· ontwikkelen en onderhouden van een relatienetwerk;

· initiëren en stimuleren van samenwerking en participatie met bewoners en maatschappelijke partners;

· alert zijn op signalen en ontwikkelingen uit de interne en externe omgeving met betrekking tot ontwikkelingen gerelateerd aan het openbaar bestuur, hierop reageren en deze vertalen naar de organisatie;

· overleg voeren met partners, gemeenten, samenwerkingsverbanden etc. om te komen tot afstemming en ontwikkeling;

· draagvlak creëren voor beleid.

Functie eisen

Het flexteam is op zoek naar medewerkers die makkelijk kunnen schakelen tussen diverse niveaus. Ze zijn zowel verbinders als daadkrachtige, resultaatgerichte personen die -met oog voor alle belangen- samen met anderen in de organisatie zorg dragen voor een goede uitvoering van opdrachten/projecten en programma’s.

· minimaal HBO niveau;

· affiniteit met programmatisch werken/projectmatig werken/projectleiding is wenselijk;

· je beschikt over veranderkundige vaardigheid en hebt oog voor innovatie;

· je bent een goede gesprekspartner voor bestuur en management en hebt een visie op de faciliterende rol van gemeenten in een veranderende context;

· je werkt vanuit het bestuursprogramma en de organisatievisie; je beschikt dus zowel over organisatiesensitiviteit en bestuurssensitiviteit;

· ervaring in het integraal samenwerken is een pré;

· je vindt het uitdagend en bent in staat om van kennisveld/aandachtsgebied te rouleren.


Het flexteam binnen de gemeente Rhenen

Vanuit de kernwaarde: flexibel en wendbaar, wil de organisatie een instrument om snel in te kunnen spelen op vraagstukken die inspanning vragen van de gemeente en niet bij vaste functies kunnen worden belegd. Vraagstukken bestaan uit:

1. opgaven uit het bestuursprogramma (maatschappelijke agenda);

2. regionale ontwikkelingen;

3. landelijke maatschappelijke actualiteiten;

4. lokale maatschappelijke ‘actualiteiten’ buiten het bestuursprogramma die een inspanning vragen;

5. organisatorische vraagstukken.

Doelstellingen van het intern flexteam:

· direct nieuwe vraagstukken kunnen oppakken;

· ervoor zorgen dat beleidsmedewerkers in vaste functie het reguliere werk kunnen continueren;

· meer integraliteit tussen de domeinen;

· breed inzetbare werknemers creëren;

· kennis behouden binnen de eigen organisatie;

· kostenbesparing op externe inhuur.

Wat doet het flexteam?

· leidt projecten, vraagstukken en klussen op fysiek domein, sociaal domein, dienstverlening, organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering;

· ontwikkelt en implementeert beleid fysiek domein, sociaal domein, dienstverlening en bedrijfsvoering;

· begeleidt verandertrajecten gericht op andere manier van werken;

· verricht tijdelijke opdrachten of projecten. 

Arbeidsvoorwaarden

Ben jij die jonge resultaatgerichte professional die zich thuis voelt bij de geschetste opdracht en zich herkent in het gevraagde profiel? Reageer dan uiterlijk maandag 22 oktober

Locatie

Rhenen Op aanvraag

Opdrachtgever

VNG Trainees

12-10-2018 ErasmusTalent
Trainee – Adviseur flexteam
VNG Trainees
E-Mail:
ErasmusTalent gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.