Preparing for assessments

Successfully pass assessments and tests

For your preparation, there is no ‘one best way’. It depends on what type you are. Are you someone who likes to know what to expect in advance, or do you just thrive on exciting, unknown situations?
A number of practical matters (and general matters relating to personality analysis) are advisable for everyone. You can find them below.

Your preparation

Go to the assessment
Make sure you go to the assessment well rested and with an open mind. Try to avoid a nervous feeling, by preparing too much and by hearing ‘stories’ from others. It is your day: you get the chance to show what you can do. No more, but also no less.
Get a good night’s sleep, dress appropriately and prepare for the journey beforehand so you don’t have to sit in traffic.

Your CV and career
The interview during the assessment can partly be a repetition of the job interview. Psychologists use your career details to get an idea of your personality and ambitions, the focus is on the big picture and not on the details.

Read a preparation book
Preparing for an assessment should not take place the night before. If you know you are going to do an assessment one or two weeks in advance, reading a book on the subject is recommended.

Prepare for the assessments
Make sure you know what to expect from the assessment. What are the different parts? You can think of: personality tests, capacity tests, role plays and an interview with the advisor. Practice 1 or 2 tests on the site or from a booklet. This will give you an idea of the tests. Think about what your strong and weak points are, and dwell on them for a while. Then you will have prepared yourself well and you can go into the assessment with confidence.

The assessment

Een goede voorbereiding begint met een positieve instelling en lichamelijke fitheid. Op zo´n dag wordt namelijk ook jouw energie en doorzettingsvermogen getest.

Haal eruit wat ervoor je in zit
Pak jouw kansen: haal eruit wat erin zit. Het assessment kan je beter inzichtgeven in jouw mogelijkheden en onmogelijkheden. Jouw adviseur kan je nuttige inzichten en tips verschaffen om jezelf te ontwikkelen. Vraag de adviseur naar zijn/haar bevindingen en advies.

Instructies zijn erg belangrijk
Voorafgaand aan elke test krijg je een instructie. Dit kan schriftelijk zijn of mondeling. Mocht je de bedoeling van de test niet geheel duidelijk zijn, vraagde testzaalassistente dan om extra uitleg. Pas wanneer je de instructies goed begrijpt, kun je jezelf van je beste kant laten zien.
Begrijp je de bedoeling van de test niet helemaal. Stel jouw vraag aan jouwcontactpersoon. Het is geen minpuntje als je iets niet direct begrijpt. Het zou veel erger zijn als je een test verknalt, omdat je het niet geheel begrepen heeft. Je wil jezelf van de beste kant laten zien. En dat kan alleen als je begrijpt wat er van je verlangd wordt.

Zacht op de relatie, hard op de inhoud
Vriendelijkheid is het sterkste wapen van deze strijd. Het snel vertonen van dominante onvriendelijkheid is een grote valkuil. Té aardig willen zijn is dat ook. Dus: zacht op de relatie en hard op de inhoud.

Wees eerlijk
Geeft niet alleen sociaal wenselijke antwoorden, maar wees eerlijk. Het gaat tenslotte om jou en hoe je in een bepaalde situatie functioneert. Een eerlijkantwoord brengt je verder.

Wees gewoon jezelf
Klop jezelf niet te veel op, zoals je dat misschien gewend bent te doen in een sollicitatiegesprek. Het is belangrijk om een eerlijk beeld van jezelf te laten zien. Alleen dan heb je werkelijk wat aan de adviezen van de adviseur.

Persoonlijkheidstesten: Ga op jouw eerste indruk af
Bij het invullen van persoonlijkheidsvragenlijsten gaat het voornamelijk om jouw eerste indruk. Probeer niet te lang na te denken over een keuze. Jouw eerste indruk is meestal de beste. Verspil geen tijd met het ontdekken van een logica in de vragen of het streven naar consistentie in jouw antwoorden. De vragen lijken soms op elkaar maar verschillen terdege. Dus vertrouw op jouw eerste indruk.

Waarom intelligentietests? Ik heb toch diploma’s
Je zult wel denken dat het nutteloos is om intelligentietests te doen, omdat uw intelligentieniveau uit jouw behaalde diploma´s blijkt. Om het populair te zeggen gaat het er niet alleen om te kijken hoe slim je bent, maar ook hóe je slim bent. Wat zijn de sterke punten in iemands aanleg. Is iemand meer theoretisch of praktisch, logisch dan wel intuïtief denkend, meer verbaal of meer exact, hoe creatief en origineel zijn de oplossingen etc.

Waarom toch altijd die rekensommetjes
Je kunt niet meer hoofdrekenen door het gebruik van de rekenmachine. De numerieke aanlegtests meten getalbegrip en vormen een belangrijk onderdeel van intellectuele capaciteiten. De opgaven zijn zodanig, dat ze zonder rekenmachinekunnen worden gedaan en bij de verwerking van de resultaten, de zogeheten normering, wordt rekening gehouden met het feit dat iedereen tegenwoordig machinaal rekent.

Allemaal dezelfde vragen
Je krijgt tijdens het assessment meerdere persoonlijkheidsvragenlijsten. Deze lijsten bestaan uit stellingen, waar je jouw mening over moet geven. Je moet kiezen tussen de meerkeuzeantwoorden. Soms krijg je de indruk dat je meerdere keren dezelfde vragen beantwoordt. Dat is niet zo. De vragen zijn altijd weeranders of de antwoorden zijn anders. Je kunt het beste op jouw intuïtie afgaan. Jouw eerste indruk is meestal de beste!

Gebruik het assessment als een leermoment
De adviseur, die jouw assessment heeft afgenomen en jouw rapport heeft geschreven, heeft zich nauwkeurig in je verdiept. Stel je je open op en probeer te leren van het beeld dat de adviseur van jouw heeft gekregen op basis van het interview, de testen en andere opdrachten. Vraag hem/haar naar verbeter punten en hoe je kunt werken aan jouw zwakke punten. Of vraag hoe je beter gebruik kunt maken van jouw sterke punten.
Heb je slecht gepresteerd op 1 onderdeel? Geen probleem! Het gaat om het geheel. Dus denk niet dat je een negatief eindadvies krijgt omdat je één onderdeel minder goed hebt gemaakt. Probeer je daarom niet te veel te laten beïnvloeden door een slecht gevoel over één onderdeel.

Dezelfde testen als jouw collega, maar een andere functie
Tijdens jouw assessment kunt je dezelfde testen krijgen als een collega, die voor een hele andere functie wordt getest. Elke assessmentoefening kent verschillende scenario’s. Zo kan de zwaarte van de oefening worden aangepast aan het niveau, kan de nadruk worden gelegd op bepaalde competenties en soms weer op andere competenties. Dezelfde oefeningen zijn dus voor meerdere doeleinden(die vooraf bepaald zijn) in te zetten.

Laat je niet ´gek maken´ door de tijdsdruk op testen
Probeer de testen met tijdsdruk zo goed mogelijk te maken en probeer zo ver mogelijk te komen. Laat je niet door de tijdsdruk van de wijs brengen. Je scoort beter op de testen als je zo goed mogelijk beantwoordt en zo ver mogelijk bent gekomen. Het is dus niet de bedoeling dat je de testen afraffelt om binnen de tijd klaar te zijn.

To conclude

Make use of the feedback
The feedback from the assessment with your consultant can give you a lot of useful information. Ask for an explanation of the report and what further tips and advice the advisor has for you.