H3ROES

crafting customer centric companies


H3ROES is een coöperatieve vereniging van professionals die samen de ambitie hebben om Nederland klantgerichter maken. Het zijn specialisten, op gebieden die sterk met klantgericht ondernemen te maken hebben, zoals onder meer marketing, sales, HR, leiderschap, en ICT.H3ROES hebben elk hun alter ego. Zoals Clark Kent hebben ze hun dagelijkse identiteit waarmee zij voor het merendeel van de wereld gekend zijn. Daarnaast zijn zij echter structureel aan elkaar verbonden in de coöperatie, waar zij hun kennis en ervaring delen en verrijken. Van H3ROES mag u dus verwachten dat ze elkaar perfect aanvullen en alleen het einddoel voor ogen hebben: uw organisatie succesvol naar de ‘next level’ in klantgerichtheid helpen.Het klantgerichter maken van organisaties gaat bijna altijd over het maken van een belangrijke ‘switch’ binnen de organisatie: niet alleen in de klant- benadering, maar ook en juist in de cultuur, het leider- schap en het business model. Het gaat over dromen, denken en doen en daarmee over het Hart, het Hoofd en de Handen. De H3 van H3ROES komt daar dus vandaan. Een succesvolle verbinding van Hart, Hoofd en Handen is krachtig, want verbindend, authentiek en effectief.Advies/Consultancy

ROTTERDAM

5 medewerkers

Bekijk vacatures
Delen via


Activiteiten van de organisatie


De H3 in de naam H3ROES staat voor  Hart, Hoofd en Handen. Oftewel slimme oplossingen. Met passie en ‘geen woorden maar daden’ ondersteunen wij onze klanten zodat zij meer Klantgericht Maatschappelijke  Impact kunnen maken. In onze ogen bestaat deze Klantgerichte Maatschappelijke Impact uit een combinatie van  echte impact, ultieme klankgerichtheid  en een gezond businessmodel.  Passie is wat je drijft als persoon.  Waar kom je ’s ochtends je bed voor uit? Je ziet dat steeds meer werkenden, of dit nu ondernemers of werknemers zijn, naar de passie in hun dagelijkse werkzaamheden op zoek gaan. En passie kan in veel zaken zitten, bijvoorbeeld  in  de  activiteiten  die men uitvoert of het  marktsegment  waarin men opereert, maar steeds vaker ook  in  de  positieve bijdrage van de organisatie aan de maatschappij.  En ook voor de dames en heren van H3ROES geldt dat ze een combinatie van deze elementen zoeken in hun eigen werk. Een aantal voorbeelden van recente opdrachten waar de passie zat in het uiteindelijke doel dat bereikt moest worden, waren: – Realiseren van  ultieme dienstverlening voor senioren 

– Zorgen dat  een maximaal aantal kwetsbare kinderen ondersteund  konden worden 

– Mensen bereiken, iets moois laten beleven en  behoud van waardevolle natuur  

– Optimalisatie van een stad waar het voor  alle groepen prettig wonen  is


 


Carriere


Wij krijgen natuurlijk vaak de vraag waarom wij voor ‘haa-drie-roes’ als naam hebben gekozen. Dat antwoord is eigenlijk best simpel: het voelde meteen goed! Toch zit er meer achter die naam. Het staat symbool voor wie we zijn en willen zijn, wat we doen en hoe we dat doen. Het is ons ‘power statement’ en geeft ons energie en richting. Graag nemen we je mee in het waarom van H3ROES…H3ROES is een coöperatieve vereniging van professionals die samen Nederland klantgerichter willen maken. Die professionals geloven in een ander economisch model, waarin positieve belevingen van mensen, in hun rol als klant of medewerker, zorgen voor duurzame waardecreatie. De één draagt daar aan bij door nieuwe vormen van leiderschap te helpen ontwikkelen, de ander transformeert het dagelijks klantcontact van ergernis tot fun-factor. Om integraal klantgericht te kunnen werken, moeten vele stukjes van de puzzel bijeen komen. H3ROES doen dat samen, in een open organisatievorm. Dat geeft hen energie en inspiratie, maar vergroot ook hun flexibiliteit en impact .Klantgericht ondernemen gaat over het maken van een belangrijke ‘switch’ binnen de organisatie. Het gaat over dromen, denken en doen en daarmee over het Hart, het Hoofd en de Handen. De H3 van H3ROES komt daar dus vandaan. Een succesvolle verbinding van Hart, Hoofd en Handen is krachtig, want verbindend, authentiek en effectief.Natuurlijk spreken we H3ROES niet uit als ‘haa-drie-roes’, maar gewoon net als het Engelse HEROES. Voor ons is dat een ‘power statement’ in zichzelf. Het is een fantastisch doel om mensen boven zichzelf te laten uitstijgen en van medewerkers en merken helden te maken. Dat vraagt nogal wat! We moeten er vaak de status quo voor ‘challengen’, anders denken, anders doen en een kanteling bewerkstelligen van proces- en systeemdenken naar mens- en klantgericht denken. We kennen allemaal die klantgedreven professionals die binnen organisaties door muren heenvliegen om voor de klant te bereiken wat bereikt moet worden. Die niet rusten voordat het probleem van de klant opgelost is. Of van die managers of CEO’s die hun organisatie juist geheel de ruimte geven om klanten te helpen, waar bij anderen hele afdelingen murw georganiseerd zijn. Die E staat dus niet zomaar omgekeerd: die staat symbool voor de transformatie die het vraagt om klantgericht te werken.Helden, dat zijn onze professionals ook. De leden van de coöperatieve vereniging H3ROES zijn ieder voor zich specialisten in klantgedrevenheid. Ze hebben een bepaalde superkracht, die zij bij klanten inzetten om het verschil te maken. Zoals gezegd: voor de een is dat het vermogen om nieuwe vormen van leiderschap te laten ontstaan, voor de ander de kunst om klantinzicht in de organisatie tot leven te laten komen en weer een ander kan de verkooporganisatie van product-push naar value-based selling begeleiden. H3ROES bundelt de krachten van deze helden en is daarmee voor organisaties die het verschil willen maken een perfecte partner, die altijd kan putten uit de bijzondere talenten die nodig zijn om echt een doorbraak en de stap naar een ‘next level’ in klantgerichtheid te zetten.Waar je onze helden ook aan kunt herkennen? Dat ze niet 1 identiteit hebben, maar net als Clark Kent of Bruce Wayne een ‘alter ego’ hebben. Ze zijn niet altijd H3ROES, maar opereren gewoon vanuit hun eigen dagelijkse identiteit. Ze zijn en blijven die specialist in leiderschap, lean-procesmanagement, HR of Hospitality. Maar samen zijn ze uiteraard des te sterker!Waarom dus H3ROES?

Omdat voor de transformatie naar een klantgedreven organisatie een krachtige verbinding van Hart, Hoofd en Handen nodig is. Die maken wij met behulp van nauw samenwerkende specialisten door precies die ervaring, kennis en kunde in te zetten die nodig is om bij opdrachtgevers het verschil te maken. Daar worden hun klanten en medewerkers blijer van, waardoor de organisatie aantoonbaar meer waarde zal creëren voor haar stakeholders. Interesses

Talenten

Ambitie (Motivatie)

Creativiteit (Intellectueel)

Energie (Motivatie)

Meer

Vacatures

Er zijn geen vacatures voor deze werkgever