Privacy verklaringPRIVACY EN COOKIE STATEMENT ERASMUSTALENT

Dit is het Privacy en Cookie Statement van ErasmusTalent B.V., handelend onder de naam ErasmusTalent, gevestigd te Rotterdam, en heeft betrekking op de gegevensverwerking via de website www.erasmustalent.nl , alsmede op het gebruik van cookies.

ErasmusTalent respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld, een en ander in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan stelt. Door je persoonsgegevens in te voeren op de website www.erasmustalent.nl  ga je er mee akkoord dat ErasmusTalent je gegevens overeenkomstig dit Privacy en Cookie Statement gebruikt.

Je dient je ervan bewust te zijn dat we niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere websites die via een (hyper)link op onze website bereikbaar zijn. We raden je dan ook aan bij het via onze website benaderen van websites van derden steeds het privacy statement en de disclaimer van die andere website te raadplegen. Je kunt zien dat je niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.PERSOONSGEGEVENS

We gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. Je kunt je persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, of om je aan te melden voor een event.

ErasmusTalent legt je gegevens vast voor de uitvoering van haar diensten. De aard en opzet van de website brengt met zich mee dat je gegevens, waaronder je persoonsgegevens zoals vervat in je CV, raadpleegbaar worden gemaakt voor de bij ErasmusTalent aangesloten partners. Je gegevens kunnen voorts door ons worden gebruikt om je te informeren over relevante producten en diensten van ErasmusTalent (direct mail) en het versturen van nieuwsbrieven.

Indien je bezwaar hebt tegen de gegevensverstrekking als genoemd in de vorige alinea, of je je gegevens wilt opvragen, verwijderen en/of wijzigen, kun je dit zelf bewerkstelligen door in te loggen op de website, of door contact met ons opnemen via info@erasmustalent.nl . Je kan je ook te allen tijde afmelden via de mogelijkheid die daartoe onderaan de betreffende e-mail wordt gegeven.

ErasmusTalent verstrekt je gegevens zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan andere derden dan in dit statement genoemd, tenzij we daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten.

De gegevens die je ons verstrekt worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en niet langer bewaard dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt nodig is.COOKIES

Bij de levering van onze diensten maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van je computer worden geplaatst en die worden uitgelezen door je browser. We maken onder andere gebruik van functionele cookies, dat wil zeggen: cookies die verifiëren of cookies door de gebruiker zijn geaccepteerd, cookies die de gebruiker bij het inloggen identificeert, en cookies die de sessie en laatste zoekopdracht van de gebruiker opslaan. Daarnaast maken we gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het gedrag van gebruikers op onze website door bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen te analyseren. Op die manier kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoefte van de gebruikers van de website.

Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval garanderen we niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. We maken je erop attent dat indien je gebruik maakt van een andere computer, je daar je browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.WIJZIGING VAN DIT PRIVACY EN COOKIE STATEMENT

ErasmusTalent behoudt zich het recht voor dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen zonder de bezoeker daarvan op de hoogte te stellen. We raden je daarom aan deze pagina geregeld te raadplegen zodat je altijd op de hoogte bent van de laatst geldende versie. Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd in januari 2023.