HVC.

Wij helpen gemeenten en waterschappen hun klimaatdoelstellingen op het gebied van energie en hergebruik te behalen. We ontwikkelen warmtenetten om aardgasvrije wijken te realiseren in samenwerking met inwoners, gemeenten en woningcorporaties. De warmte die we produceren met onze bio- en afvalenergiecentrales benutten we als bron voor onze warmtenetten. Daarnaast ontwikkelen we alternatieve duurzame bronnen, zoals aardwarmte en aquathermie. Samen met onze partners realiseren we zon- en windparken en laten daar zoveel mogelijk inwoners aan meedoen.


HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 48 gemeenten en 8 waterschappen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland. Onze kerntaken: aandeelhoudende gemeenten en waterschappen als partner ondersteunen bij de transitie naar ‘aardgasvrij’ en de verduurzaming van het afvalbeheer. Zo zetten we samen stappen naar minder CO2-uitstoot.Wij wekken duurzame energie op en leveren deze aan aandeelhouders, inwoners en bedrijven. We produceren energie uit verschillende duurzame bronnen zoals aardwarmte, biomassa, wind, zon en uit restafval dat niet meer hergebruikt kan worden. Van gft maken we groen gas. Wij zetten ons daarnaast in om zoveel mogelijk afval te scheiden zodat grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt.We houden ons bezig met 11 activiteiten: warmteontwikkeling en -levering, windenergie, zonne-energie, energieproductie uit biomassa, energieproductie uit restafval, vergisting en compostering, levering van duurzame energie, gescheiden inzameling, recycling, slibverwerking en beheren openbare ruimte.
Energie- en afvalbedrijf

${LOCATIE}

Er werken circa 1280 mensen bij HVC, zowel denkers als doeners. Samen werken we aan oplossingen voor een schone wereld.

Bekijk vacatures

Activiteiten van de organisatie


Wij wekken duurzame energie op en leveren deze aan aandeelhouders, inwoners en bedrijven. We produceren energie uit verschillende duurzame bronnen zoals aardwarmte, biomassa, wind, zon en uit restafval dat niet meer hergebruikt kan worden. Van gft maken we groen gas. Wij zetten ons daarnaast in om zoveel mogelijk afval te scheiden zodat grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt.We houden ons bezig met 11 activiteiten: warmteontwikkeling en -levering, windenergie, zonne-energie, energieproductie uit biomassa, energieproductie uit restafval, vergisting en compostering, levering van duurzame energie, gescheiden inzameling, recycling, slibverwerking en beheren openbare ruimte.Er werken circa 1280 mensen bij HVC, zowel denkers als doeners. Samen werken we aan oplossingen voor een schone wereld. 


Carriere


Wij geloven dat je samen altijd verder komt. Daarom werken we samen met onze gemeenten, waterschappen en andere partijen aan onze duurzame missie om Nederland schoner te maken. Een schone wereld. We doen het gewoon.


Interesses

Automatisering/IT

Bedrijfskundig

Big Data

Meer

Talenten

Flexibiliteit (Emotioneel)

Initiatief (Motivatie)

Innovativiteit (Intellectueel)

Meer

Vacatures

Traineeship Warmte

Alkmaar of Dordrecht

Bekijk vacature