KNAW Humanities Cluster

Bij het KNAW Humanities Cluster werken ongeveer 500 mensen. Wij zijn een levendige, internationale onderzoeksgemeenschap die wordt ondersteund door hoogwaardige dienstverlening. Wij bieden onze medewerkers de mogelijkheid tot persoonlijke en professionele ontwikkeling, via een breed scala aan workshops en cursussen. Wij streven ernaar een springplank te zijn voor (jong)talent.


Het KNAW Cluster Geesteswetenschappen zet zich in voor innovatief, ultramodern onderzoek in de geesteswetenschappen. We initiëren interdisciplinaire projecten, ontwikkelen nieuwe digitale methoden en bouwen duurzame digitale infrastructuur. Door aansluiting te zoeken bij een grote verscheidenheid aan onderzoekers, onderzoekssoftware-engineers en andere stakeholders binnen en buiten de academische gemeenschap, streven we naar maximale maatschappelijke en wetenschappelijke impact.Het KNAW Humanities Cluster huisvest onderzoekers, experts in digitaal data- en collectiemanagement, (data)collecties en digitale infrastructuur, dit alles ondersteund door een professionele afdeling Operationeel Beheer. Deze unieke combinatie van expertise biedt alles wat nodig is om succesvol te zijn in een moderne onderzoeksomgeving en onderscheidt ons van vrijwel alle andere (digitale) geesteswetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten in de wereld.Onze onderzoekers richten zich op Nederlandse taal en cultuur, Geschiedenis en Letterkunde van Nederland, Kennisgeschiedenis, en Global Labour History.
Geesteswetenschappen

${LOCATIE}

Bij het KNAW Humanities Cluster werken ongeveer 500 mensen (inclusief vrijwilligers, gastonderzoekers en stagiairs. 

Bekijk vacatures
Delen via

Activiteiten van de organisatie


Het KNAW Cluster Geesteswetenschappen zet zich in voor innovatief, ultramodern onderzoek in de geesteswetenschappen. We initiëren interdisciplinaire projecten, ontwikkelen nieuwe digitale methoden en bouwen duurzame digitale infrastructuur. Door aansluiting te zoeken bij een grote verscheidenheid aan onderzoekers, onderzoekssoftware-engineers en andere stakeholders binnen en buiten de academische gemeenschap, streven we naar maximale maatschappelijke en wetenschappelijke impact.Het KNAW Humanities Cluster huisvest onderzoekers, experts in digitaal data- en collectiemanagement, (data)collecties en digitale infrastructuur, dit alles ondersteund door een professionele afdeling Operationeel Beheer. Deze unieke combinatie van expertise biedt alles wat nodig is om succesvol te zijn in een moderne onderzoeksomgeving en onderscheidt ons van vrijwel alle andere (digitale) geesteswetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten in de wereld.Onze onderzoekers richten zich op Nederlandse taal en cultuur, Geschiedenis en Letterkunde van Nederland, Kennisgeschiedenis, en Global Labour History. 


Carriere


Wij zijn een levendige, internationale onderzoeksgemeenschap die wordt ondersteund door hoogwaardige dienstverlening. Wij bieden onze medewerkers de mogelijkheid tot persoonlijke en professionele ontwikkeling, via een breed scala aan workshops en cursussen. Wij streven ernaar een springplank te zijn voor talent.Onze onderzoekers hebben de mogelijkheid en worden gestimuleerd om interdisciplinaire samenwerkingen na te streven met onze Research Software Engineers van Digital Infrastructure, data- en collectiespecialisten en onderzoekers van Digital Humanities Lab, en NL-Lab.We ondersteunen onze onderzoekers om de best mogelijke voorstellen te schrijven. Om dit mogelijk te maken hebben we het Grant Team opgericht, een team van onze afdelingOperationeel Beheer, gespecialiseerd in financiën, human resources, digitale infrastructuur, communicatie, valorisatie en projectmanagement. Het Grant Team adviseert ook proactief bij welke subsidies een aanvraag moet worden ingediend. Ook, of liever, vooral wanneer een voorstel wordt afgewezen.Interesses

Arbeid- & organisatie

Bedrijfskundig

Big Data

Meer

Talenten

Ambitie (Motivatie)

Coachen (Ontwikkeling)

Delegeren (Management)

Meer

Vacatures

Er zijn geen vacatures voor deze werkgever