Jij zorgt ervoor dat de regels omtrent bouwen, ruimtelijke ordening en milieu worden nageleefd. Hoe je moet handhaven? Dat ga je leren.